Tin tức sự kiện

Người đứng đầu chắc chắn phải có bản danh mục công việc cần làm để nắm bắt tình trạng công việc và thời gian hoàn tất. Những người tổ chức còn lại phải dự đoán, lên phương án thực hiện, đồng thời quản lý rủi ro trước những tình huống xấu có thể xảy ra từ và đưa ra luôn những cách giải quyết cụ thể, an toàn, và nhanh chóng.Có như thế mỗi sự kiện mới có thể bắt đầu diễn ra suôn sẻ, và mọi thứ như đều nằm trong kế hoạch định sẵn.

 

Để xây dựng được một kịch bản thành công, người làm sự kiện cần chú ý đến rất nhiều yếu tố như: mục tiêu của sự kiện, thời gian, địa điểm, hình thức, và những người tham gia sự kiện . . .

 VietS Media xin chia sẻ 10 câu hỏi đầu tiên khi xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện:

  1. Xây dựng các mục tiêu, mục đích sự kiện này là gì?
  2. Sự kiện đó được tổ chức ở đâu, trong nhà hay ngoài trời? Chỗ đó như thế nào?
  3. Thời gian tổ chức khi nào?
  4. Thời tiết lúc đó sẽ thế nào?
  5. Nhóm Tổ chức sự kiện gồm những ai? Từng người sẽ phối hợp với nhau như thế nào?
  6. Nhóm khách hàng mục tiêu đối với sự kiện này là những ai? Những hoạt động của họ nhằm mục đích gì? (cả trước, trong và sau sự kiện).
  7. Nhóm khách hàng tiềm năng đối với sự kiện này là những ai? Những hoạt động, mong muốn của họ trước, trong và sau sự kiện?
  8. Phương pháp, và phương tiện hiện đang có để sử dụng gồm những gì? Những gì cần bổ sung?
  9. Xây dựng các hạng mục, mục tiểu, kết quả, và những rủi ro khó khăn, hướng xử lý sẽ gặp phải ra sao?
  10. Kinh phí, dự trù kinh phí hiện có, và kinh phí tài trợ.

Chúc các bạn thành công với các sự kiện của mình.