Liên hệ

Công ty Viets Media

Thông tin Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ: Nhà văn hoá lao động tỉnh Phú Thọ, khu Minh Hà 2, phường Tiên Cát, thành phố việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103 851 851

Fax: 02103 851 986

ĐTDĐ: 0936 393 069

http://vietsmedia.com.vn

Gửi Email

Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.