Giới thiệu

Vietsmedia - Chạm vào trái tim bạn

Viets Media là công ty truyền thông tại điểm. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: Sản xuất chương trình truyền hình; tổ chức sự kiện; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và xây dựng kế hoạch truyền thông cho các doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động:

- Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

- Sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh

- Thiết kế nhận diện thương hiệu

- Xây dựng kế hoạch truyền thông

Đọc thêm